HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Üçüncü yıl:
1. Miras hükümleri:
İslâm'dan önce araplar kız çocuklarına mirastan hisse vermezlerdi, miras erkek çocuklara kalırdı, bunun dışında mal bırakılmak istenen kimseler için vasıyet edilirdi. Buhârî'nin İbn Abbâs'tan şu rivayeti miras hukukunun tarihine de ışık tutmaktadır: "Mal erkek çocuğa ait idi, ana-babaya vasıyet yoluyla mal bırakılırdı, Allah Teâlâ bu uygulamadan dilediği kısmı neshederek kaldırdı, erkeğe iki kadın hissesi kadar verdi, ana-babadan her birine altıda bir ve -bazı durumlarda- anaya üçte bir verdi, karıya sekizde veya dörtte bir, kocaya ise yarı veya dörtte bir verdi."(47) Buhârî'nin bahsettiği değişiklik şöyle gerçekleşti: Hicrî üçüncü yılda, Uhud savaşından sonra, ensârdan Sa'd b. er-Rabî'in eşi Peygamberimize gelerek "Ya Rasûlullah şu iki kız, Uhud'da sizin maiyetinizde şehit olan Sa'd'in kızlarıdır, amcaları bu ikisinin malını ellerinden aldı?" dedi. Hz. Peygamber (s.a.): "Bu konuda Allah hükmünü verecektir." buyurdu. Bunun üzerine "Allah çocuklarınız -ın mirası- hakkında size şunu emir ve tavsıye eder..." (Nisâ: 11-12) meâlindeki uzun miras âyetleri geldi. Peygamberimiz çocukların amcalarına birini gönderip çağırttı ve kendisine şöyle buyurdu: "Sa'd'in iki kızına mirasın üçte ikisini ver, analarına sekizde bir ver, geri kalan mal da senin hakkındır."(48)
Miras hukukunun büyük bölümü bu âyetlere dayanmaktadır. Geri kalan hükümleri de, daha sonra gelen birkaç âyet ile hadîsler ve ictihad tamamlamıştır.

2. Boşanma:
Bu yıl içinde boşama hükümleri konmuş ve "Talâk" ismini taşıyan sûre inmiştir: "Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman onları iddetleri içinde (iddetlerini gözeterek) boşayın ve iddeti iyi hesap edin. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar..." (65/1) Hz. Peygamber (s.a.)'in eşi Hafsa'yı boşaması, sonra da Cebrâil'in bırakmamasını tavsıye etmesi üzerine geri dönmesi (rec'at) bu sûrenin nüzul sebebi olarak gösterilmiştir.(49) Daha sonra diğer sûrelerde ve hadîslerde boşama ile ilgili birçok hüküm gelmiş, Allah'ın sevmediği, fakat zaruret halinde başvurulması gereken bu tasarruf detaylarıyle anlatılmıştır.


47. Buhârî, Vasâyâ, 6.
48. Tirmizî, Ferâiz, 3; Ahmed, C. III, s. 352.
49. Kurtubî, Tefsîr, C. XVIII, s. 148. Hadîs için bak. İbn Mâce, Talâk, 1.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: