HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


5. Belediye nizamı:
"İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!" (Mutafifîn: 83/1, 2, 3) meâlindeki âyetler çoğunluğa göre Mekke'de, bazılarına göre ise Medîne'de nazil olmuştur ve bu âyetleri ihtiva eden sûre, Medîne'de gelen ilk sûredir. Bu rivayete göre belediye nizamının temeli de Medîne'de ilk yıldan itibaren atılmış olmaktadır.

İkinci yıl:
1. Oruç:
Daha önceki ümmetlere de farz kılındığı Kur'ân-ı Kerîm'de bildirilmiş olan Ramazan orucu, muhtemelen Hz. İsmâîl ve babası İbrâhîm şerîatinden kalmış bir gelenek olarak araplarca tanınır, bazı kimseler bu ayda oruç tutarlardı. Peygamberimiz de bu ayda Hira dağına çekilir, burada ibâdet ve tefekkür ile meşgul olurdu. Nitekim böyle bir ramazan ayında kendisine ilk vahiy gelmiş ve Kur'ân-ı Kerîm'in nüzûlü başlamıştı. Medîne'ye hicret edince, burada yahûdîlerin Âşûrâ orucu tuttuklarını gören Rasûlullah, "Biz bunu tutmaya onlardan daha lâyıkız" buyurarak mezkür orucu vacib kılmıştı. Sonra aşağıdaki âyetler geldi, Ramazan orucunu müslümanlara farz kıldı ve âşûrâ orucu mecburiyetini kaldırdı: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı (farz kılındı); umulur ki korunursunuz. Oruç size sayılı günler olarak yazıldı. Sizden her kim hasta, yahut yolcu olursa, tutamadığı günler kadar diğer günlerde oruç tutar... Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'ân kendisinde indirilen aydır. Sizden her kim hilâli görürse oruç tutsun..." (Bakara: 2/183-185)

2. Bayram namazları:
Medîne'de halkın eğlenip neşelendiği iki günleri vardı. Peygamberimiz burayı teşrif ettikten sonra "Allah bunların yerine size daha iyi ikisini verdi; fıtır bayramı ve kurban bayramı" buyurarak bu iki bayramı koydu ve halka bayram namazlarını kıldırdı.(43)


43. Nesâî, Iydeyn, I., Ahmed, C. III, s. 103.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: