HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


4. Cuma namazı:
Müslümanlar Medîne'ye hicret etmeye başlayınca Hz. Peygamber (s.a.), Ensâra İslâm'ı öğretmesi için Mus'ab b. Umeyr'i görevlendirmiş, Mus'ab'ın talebi üzerine de cuma namazını kıldırması için izin vermişti. Kendileri henüz Medîne'ye hicret etmeden burada cuma namazı kılındığı için bu ibâdetin başlangıcı da Mekke dönemine rastlamaktadır.

MEDÎNE DÖNEMİ
Birinci yıl:
1. Hutbe:
Hz. Peygamber Medîne'ye hicret edince ilk hutbesini Kubâ Mescidinde (bir rivayete göre de Medîne'deki Peygamber Mescidinde irad buyurmuş ve bundan sonra hutbe, cuma vb. namazların bir parçası haline gelmiştir.

2. Ezân:
Medîne'de hicretten hemen sonra müslümanları beş vakit namaza dâvet etmek için bir çare aranmış, Rasûlullah (s.a.) ashâbı ile bu konuyu istişare etmiştir. Hristiyanlar gibi çan çalınması, yahudiler gibi boru öttürülmesi, ateş yakılması vb. vasıtalar teklif edilmiş ise de Peygamberimiz bunları beğenmemiş ve meclis dağılmıştır. Hazrec kabilesinden Abdullah b. Zeyd isimli zat rüyasında bir kişinin ezan okuyarak namaza dâvet ettiğini ve kamet getirerek de cemâate çağırdığını görmüş, uyanınca rüyasını Rasûlullah'a anlatmıştır. Rasûlullah "Bu ilâhî bir rüyadır" buyurduktan sonra sesi müsait olan Bilâl'e emretmiş, Bilâl'in Peygamber Mescidine yakın yüksekçe bir evin üstünde başlattığı ezan-ı Muhammedî, kıyâmete kadar, dalga dalga dünyaya yayılmak üzere güzel bir sünnet ve şiâr olmuştur. İlk ezanı duyunca koşarak gelen Hz. Ömer de aynı rüyayı gördüğünü ifade etmiştir.(41)


41. Buhârî, Ezan, 1; Tirmizî, Mevâkît, 27; Müslim, Nikâh, 79 vd.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: