HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Aracı ve zam

1. Alım - satımı teşvik için satıcının aracı (simsar vs.) kullanması ve buna kendi kazancından bir ücret (adı pazarlama pirimi vs. olabilir; bunu) vermesi caizdir. Ancak ücreti, satın alana -onun haberi ve rızası olmadan, satış fiyatına ekleyerek- ödetmesi caiz değildir. Bunun caiz olabilmesi için müşteriye açıklanması veya piyasada cari, herkesin bildiği bir örf ve teamül olması gerekir.
2. Satıcı ile alıcı arasında çeşitli anlaşmalar yapılır ve şartlar ileri sürülür. Şer'i hüküm ve kaidelere aykırı olmadıkça taraflar şartlara riayet edeceklerdir. Sorunuzda teslim, ödeme müddeti vb. konularında çeşitli şıklar verilmemiştir. Biz şöyle farz edelim: "Akit'ten teslime kadar, yahut akitten ödeme bitinceye kadar imalatçının arabaya yapacağı zammı müşteri ödeyecektir" diye bir anlaşma yapılmış ise bu akit sahihtir ve müşteri zammı böyle öder. Bedelin akit esnasında kısmen belirsiz olması akde zarar vermez; çünkü bu belirsizlik belli bir esasa ve ölçüye (zam kadar diyerek) bağlanmıştır. Bu önemsiz (yesîr) bir belirsizliktir; ileride anlaşmazlığa sebep olmaz ve ödemeyi imkânsız veya güç hale getirmez.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: