HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Mehdi, diriliş, tasavvuf

1. Bazı akaid kitaplarında kıyamet alâmetleri sayılırken Mehdî'den de söz edilmiştir. Âhir zamanda Mehdî'nin geleceği konusundaki hadîsler mütevâtir değildir. Akaidde mütevatir olmayan haberler -kesin olanlar gibi- geçerli olmaz. Bu sebeple bazı âlimler Mehdî'nin geleceğini bir inanç esası olarak kabul etmemişlerdir. İnsanlar kurtuluşu Mehdî'yi beklemekte değil, çaba gösterip İslamı yaşamakta aramalıdırlar.
2. Peygamberimizin Kur'ân-ı Kerim'den başka da mucizeleri vardır; ancak en büyük ve halen yaşayan mucizesi Kur'-ân-ı Kerim'dir.
3. Yanıp kül olan, balıklara yem olan, nükleer bomba ile eriyip buharlaşan cesetleri düşünürsek kabir azabının "ruh ve cesede birlikte olacağı" inancını yorumlamamız gerekir. Muhtemeldir ki Allah Teâlâ Berzah âleminde her ruh için dünyadakine benzer cesetler yaratacak, bu âlemin özelliklerine uygun cesetler içinde ruhlar azâb veya mükâfata nail olacaklardır.
4. Tasavvufun özü, esası (takvâ, nefs-i emmâreyi terbiye, ihlâs ve ihsan vasıflarını kazanmaya çalışma...) Kur'ân'da vardır. Geçmişte ve günümüzde bazı ehliyetsiz şahısların sapık davranışlarını genelleştirmemek gerekir. Selam.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: