HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Boşama

1. Boşamak veya talâk kelimesini kullanmadan "defol, git, babanın evine git..." gibi sözlerle boşanmanın vâki olabilmesi için boşamaya niyet etmiş olmak, bu niyetle söylemiş bulunmak gerekir. Aksi halde bunlarla eş boşanmış olmaz.
2. Öfkeli olarak -soğukkanlı, sakin halde söylenmeyecek sözleri söyleyecek kadar gadaplanmış halde- kişinin söylediği sözlerle -söz nasıl olursa olsun- boşama yapılmış olmaz.
3. İki hayız arasında -yani bir temizlik içinde- eş ancak bir kere boşanır, birden fazla boşamanın hükmü ve tesiri yoktur. Hayız halinde veya temizlik başlayınca cinsî birleşme yapıldıktan sonra yapılan boşamalar da muteber değildir.
4. Siz vaktiyle hanefî mezhebine göre muteber ve geçerli bir nikâh yaptınız ve bu nikâhla evlilik hayatı yaşadınız, şimdi bir başka mezhebe göre bunu iptal etmeniz, geçersiz saymanız mümkün ve caiz değildir, ancak yeni bir nikâhı bir başka mezhebe göre yapabilirsiniz veya boşama konusunda bir başka mezhebe tâbi olabilirsiniz. Yukarıda sıralanan çözümler de zaten bir tek mezhebe bağlı ve ait değildir.
5. Kur'ân-ı Kerîm'de boşama yaparken şahit huzurunda yapılması emredilmektedir; bu doğrudur, ancak şahit huzurunda boşama yapmanın gerekçesi boşamayı gerçekleştirmek değildir (çünkü bu, boşama maksadıyla ve şartlarına uygun bir şekilde tarafların -şahitsiz- yapabilecekleri bir tasarruftur). Gerekçe, gerektiğinde boşamayı isbat etmek, taraflardan birinin boşandığı halde evli gibi hak iddiâ etmesini önlemektir. Hz. Peygamber, şahitsiz boşama vak'aları kendisine geldiğinde bunu geçersiz saymamıştır, böyle bir tane bile örnek yoktur.
6. Kitap ve Sünnet'in birçok nassı ile uygulama, erkeğin boşamasında hakim veya hakem aracılığının şart olmadığını göstermektedir. Boşamayı ancak hakimin yapabileceğine dair hiçbir delil yoktur. Deliller, kadın ayrılmak istediğinde bunu ancak hakemler veya hakimler aracılığı ile yapabileceğini göstermektedir. Eğer kocası, kadına boşama selahiyeti vermiş olursa kadın da doğrudan boşama yapabilmektedir.
Buraya kadar sıraladığım maddeleri gözönüne alarak siz, yaptıklarınızı gözden geçirecek, hangi maddeye giriyorsa ona göre değerlendirecek ve sonunda bir karar vereceksiniz. Bu kadar danışmadan sonra, işe nefsânî arzunuzu karıştırmadan, verilen bilgiler ışığında bir karara varınca buna göre hareket edecek ve artık kimseye bir şey sormayacak, kafanızın daha ziyade karışmasına sebep olmayacaksınız.
Allah hakkınızda hayırlı olanı lutfeylesin, kardeşim!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: