HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


2- Hayatın dokunulmazlığı:
Müslümanların ve onlarla savaş halinde olmayan gayr-i müslimlerin hayatı İslâmın teminatı altındadır; hiçbir kimse ona son veremez.
"Kim bir kimseyi-öldürdüğü kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan- öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları kurtarmış olur..." (el-Mâide: 5/32)
Bir toplumda can güvenliği yoksa yalnız ferdler değil, bütün toplum huzursuz ve ölüme mahkûm demektir; şu halde öldürme olayı bir amme meselesi ve dâvâsıdır.
"Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir" (en-Nisa: 4/93)
Birinci âyet bütün insanlar, bu âyet ise özellikle müminler içindir.
Âyetleri destekleyen, açıklayan hadisler de vardır:
"Dünyanın yok olup gitmesi, Allah yanında, bir müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir."80
Eğer öldürme olayı bir müdafaa sonucu olmayıp, iki tarafın katıldığı kavga sonunda meydana gelmişse, sorumluluk da ortaktır:
"İki müslüman birbirine silah çekip saldırınca cehennemin kenarına gelmiş olurlar; biri diğerini öldürünce ikisi de oraya girer.
- Katili anladık; öldürülen niçin giriyor ya Rasûlallah?
- O da diğerini öldürmek istemişti.!"81
Bir başkasının hayatına son vermek haram olduğu gibi, kendi canına kıymak da haramdır.
Çünkü hiçbir kimse hayatını satın alarak ona mâlik olmamıştır; hayat Allah'ın emânetidir; onu alma hakkı yalnızca O'na aittir.
"... Kendinizi öldürmeyin; şüphesiz Allah size acımaktadır" (en-Nisâ: 4/29) meâlindeki âyet -insan ne kadar acı çekerse çeksin- intiharı menetmektedir; çünkü ölüm insan için daha hayırlı hale gelince insana -kendinden daha merhametli olan- Allah onun hayatına son verecektir.
"Hak etmedikçe -Allah'ın haram kıldığı- cana kıymayın" (el-En'âm: 6/151) meâlindeki âyet, bazı durumlarda insanın ölümü hak edeceğini, ancak bu durumda toplumun -adâlet müessesesi vâsıtasıyla- onun hayatına son verebileceğini ifade etmektedir:
a) Kısas: Birisini haksız yere öldüren ölüm cezasına çarptırılır: "Sizin için kısasta hayat vardır" (el-Bakara 2/179)
b) Hadd: Evli olan kimsenin, dört kişi fiil halinde görecek kadar açık zinâ yapması ölüm cezasına sebep teşkil eder.
c) İrtidâd: İslâma girdikten s
onra ondan çıkarak küfrünü açıklamak.
Bir hadis bu üç istisnayı bir arada ihtiva etmektedir: "Şu üç şeyden biri sebebiyle olmadıkça müslümanın kanı helâl olmaz: Cana karşı can, evli zinâkâr, dinini terkedip cemâatten ayrılan."8280. Nesâî, K. et-Tahrîm, 2; Tirimizî, K. ed-Diyât, 7.
81. Buhârî, K. el-Fiten, 7; Müslim, K. el-Birr, 126, K. el-Fiten, 16.
82. Buhârî, K. ed-Diyât, 6; Müslim, K. el-Kasame, 25, 26.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: