HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


G- Binicilik ve yüzme:
"Allah'ı anma dışında kalan herşey eğlence ve gaflettir; ancak üç şey müstesnâ; Kişinin hedefler arasında gidip gelmesi (atıcılık), eşiyle oynaşması ve yüzme öğrenmesi", diyen hadis -benzerleri yanında- binicilik ve atıcılığı da teşvik etmektedir.
Peygamberimiz'in at yarışı yaptırdığı ve birinci gelene armağan verdiği rivayet edilmiştir.46
Eğlencenin mübah oyunlar bölümünü kapamadan bir prensibe işaret etmekte fayda görüyoruz:
"Atıcılık, at terbiyesi ve eş ile oynaşma dışında her oyunun bâtıl" olduğunu ifade eden hadise47 dayanarak bazı fıkıh bilginleri diğer oyun ve eğlencelerin haram olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak sahih hadisler, Hz. Peygamber ve sahâbenin hayatı, mübah oyun ve eğlencelerin bu üçünden ibaret olmadığını göstermektedir. Buna göre hadiste geçen "batıl" sözünü, "haram" diye anlamak yerine "boş, faydasız" şeklinde anlamak daha isabetli olsa gerektir.48
"Eğlenin ve oynayın; çünkü ben dininizde ağırlık ve baskı görmekten hoşlanmıyorum" hadisi de bu sınırlamaya müsait değildir.49
Buna göre günümüzde yaygın olan futbol, basketbol, tenis, bilardo gibi spor ve oyunları mübah saymamak için hiçbir delil yoktur.

H- Tavla oyunu:
"Tavla oynayan elini domuzun etine ve kanına batırmış gibi olur."50
"Tavla oynayan Allah ve Rasûlünün emrini dinlememiş olur."51 hadislerini göz önüne alan cumhûr tavla oynamanın haram olduğu hükmünü benimsemişlerdir.
Said b. el-Müseyyeb'in de dahil bulunduğu bazı din bilginleri ise hadislerin kumara ait olduğunu, kumarsız tavla oynamanın caiz olduğunu söylemişlerdir.
İskambil vb. oyunların da tavla gibi olması gerekir. Bunlara düşkünlük göstermemek, kumara âlet etmemek cevaz şartıdır.46. Ahmed, Müsned, 2/5, 55, 91; Ebû-Dâvûd, K. el-Cihâd, 60.
47. Tirmizî, K. Fedâili'l-Cihâd, 11; Nesâi, K. el-Hayl, 8.
48. Şâtıbî böyle anlamıştır; el-Muvâfeqât, C. I, s. 129 C. III, s. 228.
49. el-Kettânî, ag. esr. C. II, s. 157.
50. Müslim, K. eş-Şı'r, 15; İbn Mâce, K. el-Edeb, 43.
51. Ebû-Dâvûd, K. el-Edeb, 56.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: