HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


II- Eğlence Hayatı
İslâm dini fıtrî; yâni insanın yaratılıştan gelme ihtiyaç ve özelliklerine uygun; onu, matlûb olan hedefe götürmeye müsait bir dindir. İnsanın ihtiyaçları arasında dinlenmek, neşelenmek, bediî zevklerini tatmin etmek de vardır. Bütün hayatları ibâdet içinde geçen, gıdâları ibâdet olan varlıklar meleklerdir. İnsanın-devamlı olarak- sükutu tefekkür, sözü zikir, dinlemesi Kur'ân, boş vakti mescidde ibâdet olamaz; böyle insanlar nâdirdir, onların da bu halleri devamlı değildir.
Bu noktayı biraz daha aydınlatmak üzere sahâbeden Hanzale'yi dinleyelim:
"Ebû-Bekir'le karşılaştım ve sordu:
- Nasılsın Hanzale?
- Hanzale münâfık (iki yüzlü) oldu!
- Allah Allah! Sen neler söylüyorsun?!
- Rasûlullah (s.a.v.)'in yanında oluyoruz, bize cennet ve cehennemden bahsediyor, öyle ki onları gözümüzle görür gibi oluyoruz; sonra Rasûlullah'ın yanından ayrılınca karılarımız, çocuklarımız ve mallarımızla oynuyor, çok şeyi unutuyoruz!
- Vallahi biz de aynı durumdayız!
Ebû-Bekir'le yürüdük ve Rasûl-i Ekrem'in huzuruna girdik, sözü ben açtım:
- Allah'ın Rasulü! Hanzale münafık oldu!
- Ne demek istiyorsun?
- Ya Rasûlallah! Bize cennet ve cehennemden bahsederken senin huzurunda onları gözümüzle görür gibi oluyoruz (söylediklerin gözümüzün önünden gitmiyor), huzurunuzdan çıkınca karılarımıza, çocuklarımıza, mallarımıza dalıyor, çoğunu unutuyoruz!
- Hayatım elinde olana yemin ederim ki siz, dâima benim yanımda olduğunuz halde ve zikir (anma, hatırda tutma) durumunda olsaydınız, geçtiğiniz yollarda ve oturduğunuz sergiler üstünde melekler sizlerle el sıkışırdı...! Fakat-Ey Hanzale- her zaman öyle olmaz, bazen öyle bazen böyle olur.
(Peygamberimiz (s.a.v.) bu sözü üç kere tekrarlamıştır.)32
Bu hadiste En Büyük Muallim ve Mürebbî (s.a.v.) ümmetine normal yolu göstermekte, fıtratlarının gereğini hatırlatmakta ve ruh gibi bedenin de nasibini vermek gerektiğini ifâde buyurmaktadır.
Mide nasıl yiyecek içecek isterse, göz de güzel şeylere bakmak, kulak güzel sesleri işitmek ister. Güzelden faydalanmak bir ihtiyaç olunca onun sınırsız olarak yasaklanması da, serbest bırakılması da normal olmaz. İşte İslâm da bu yolu tutmuş, asıl maksada; yani rûhun tasfiyesi, nefsin terbiyesi, emirlere ve yasaklara riâyet prensiplerine zarar vermeyen eğlenceleri mübah kılmıştır. Bunların başlıcalarını şöylece sıralamak mümkündür:32. Müslim, K. et-Tevbe, 12, 13.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: