HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


4- Çocuğun hakları:
Çocuğun nafakası, bakımı, terbiyesi, tahsili, maddî yönleriyle babaya, manevî yönleriyle ana ve babaya ait bir borçtur. Çocuğu evlendirmek -hanefîlere göre- babanın borcu değildir.69 Ancak yardımcı olmasında ecir ve faydalar vardır.
Bu hakların mesnedi olan nasslardan birkaçını sıralayalım:
"Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur..."70
"Bakacağı kimseleri zâyi etmek kişiye günah olarak yeter."71
Ana ve babanın çocukları arasında fark gözetmemesi, meşrû bir sebebe dayanmadan, birisine diğerinden fazla vermemesi gereklidir.
İslâm vârise vasiyeti menederken bu noktayı gözetmiştir. Allah her vârisin ne kadar alacağını belli etmiştir; bunların bir kısmına, vasiyet yoluyla daha fazlasını vermek eşitlik ve adâlete aykırıdır.
Ana veya babanın sağlığında, hibe yoluyla çocuklarına farklı şeyler vermesine gelince: Rasûl-i Ekrem (s.a.v.): "Çocuklarınıza eşit davranın, çocukarınıza eşit davranın..." buyurmuştur.72
Numân b. Beşir'in babası, oğlu Numân'a bir bağışta bulunduğunu bildirince, Rasûlullah, bütün çocuklarına aynı bağışta bulunup bulunmadığını sormuş, "hayır" cevabını alınca "bundan vazgeç" (geri çevir) buyurmuştur.73
Bu hadislerle umûmî hükümleri bir arada değerlendiren müctehidler, farklı bağışın hükmü üzerinde ihtilaf etmişlerdir:
a) Tâvûs, Sevrî, Ahmed (bir kavlinde), İshak ve bazı mâ-likîlere göre eşit vermek farz, farklı vermek bâtıldır. (hükümsüzdür).
b) Ahmed b. Hanbel'e göre farklı bağış hukukî netice doğurur; ancak bundan rucû etmek farzdır. Farklı vermek, hastalık, borçluluk gibi meşrû bir sebebe dayanırsa caizdir.
c) Cumhûra göre eşit vermek müstehab, farklı vermek mekruhtur.74 Ancak gerektiren sebep bulunursa farklı vermek mekruh olmaz.69. H. Karaman ag. esr., s. 351 vd.
70. Buhârî, K. el-Hibe, 12; Müslim, K. el-Hibât, 13; Ebû-Dâvûd, K. el-Büyû', 83.
71. Ebû-Dâvûd, K. ez-Zekât, 45; Ahmed, Müsned, 2/160, 193-195.
72. Ebû-Dâvûd, K. el-Büyû, 83. Buhârî, K. el-Hibe, 12-13; Müslim, K.-Hibât, 13...
73. Buhârî, K. el-Hibe, 12; Müslim, K. el-Hibât, 9-10: Tirmizî K. el-Ahkâm, 30.
74. eş-Şevkânî, ag. esr; C.VI, s. 8 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: