HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Sigorta şirketi:
İnsanoğlunun mutluluğu üzerinde güvenlik duygusunun büyük payı vardır. Malı, canı, değerleri üzerinde kaygısı, ve korkusu olan kimse huzurlu ve mutlu olamaz. hiçbir tedbir almadan Allah'a tevekkül bazı havâssın hâli ve kârı olabilir; ancak Rasûl'ün ümmetine tavsiyesi tedbirdir. Sigorta da tedbirlerden biridir. Ancak sigorta, insanların istikbal endişesini, kaza ve felâkete uğrama korkusunu istismar ederse İslâmın bunu meşrû görmesi düşünülemez.
Bilinen üç sigorta çeşidi vardır: Devlet sigortası, üyelik sigortası ve ücretli sigorta.109
a) Bunlardan birincisi İslâmda en kâmil mânada gerçekleşmiştir. İş ve kazanç bahsinde açıklandığı gibi bütün vatandaşların kazâ, felâket, angarya yüklenme ve yoksuluk karşısında devlete (beytü'l-mâle) başvurma hakkı vardır.
b) Üyelik sigortası: Meselâ bir iş koluna mensup üyelerin, içlerinden birisi kazâ veya felâkete uğradığı zaman yardım edilmek ezere peryodik bir meblağ vermeleriyle gerçekleşir. Bu da meşrûdur, teşvike değer bir sigorta çeşididir.
c) Ücretli sigorta: Bir sigortacının kazâ, yangın ve benzeri durumlarda zararı ödemek, bunlar meydana gelmezse hiçbir şey ödememek üzere bir şahısla ücretli sigorta akdi yapmasıyle vücut bulur. Bu şekil bilhassa sigortacının kazancı açısından İslâmî ahkâma aykırıdır; ancak zaruret halinde (diğer sigorta nevileri bulunmadığında) caiz olabilir.110109. Burada taksim "sigorta eden"e göre yapılmıştır.
110. Geniş bilgi için bak. Hayreddin Karaman, İslâma Göre Banka ve Sigorta, İst, 1977.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: