HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


F- Hîle ve aldatma:
Fahr-i kâinât bir gün pazarı dolaşırken tahıl satan birisinin yanına gelmiş, elini daldırmış, altının ıslak olduğunu görerek sormuş:
- Ey bu tahılın sahibi, bu nedir?
- Yağmur ıslatmıştı!
- Halkın görebilmesi için ıslak olanı üste getirseydin ya? Bizi aldatan bizden değildir! 99
Hadisin son cümlesi hile konusunda bir düstur mâhiyetindedir.
Reklâm, malı tanıtma sınırını geçer, işe yalan ve abartma karışırsa hile ve aldatma gerçekleşmiş olur.

G- Yemin:
Peygamberimiz tüccârı, umûmi olarak çok yeminden ve özel olarak da yalan yere yeminden men etmiştir:
"Yemin, malı harcama (elden çıkarma), bereketi mahvetme sebebidir."100

H- Eksik ölçmek ve tartmak:
Ölçme ve tartma konusunda elden geldiği kadar dürüst davranmak, hile yapmamak, eksik ölçü ve tartı ile satış yapmamak Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetine konu teşkil etmiştir. (el-En'âm: 6/152; el-İsrâ: 17/35; el-Mutaffifin: 33/1 vd.; eş-Şuarâ: 26/181-183).
İstatistik, anket ve sayım hileleri de eksik ölçme ve tartma kavramına dahildir.

I - Çalınan ve gasbedilen şeyi almak:
Çalınan veya haksızlıkla sahibinden alınan birşeyi bilerek satın almak bu haksız fi'ile yardımdır. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim, bildiği halde hırsızlık eşyayı satın alırsa onun günâhına ve şerefsizliğine katılmış olur."10199. Müslim, K.el-İman, 164; Ebû-dâvûd, K. el-Büyû, 50.
100. Buhârî, K. el-Büyû', 26; Müslim, K. el-İmân, 117; Müsâkat, 131.
101. Beyhakî, es-Sünenu'l-Kubrâ, C. V, s. 336.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: