HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


C- Ticâret:
Kazanç yollarından biri de ticarettir. Kur'ân-ı Kerîm "Allah'ın lütfunu (fadlüllah) taleb etmek, elde etmeye çalışmak şeklinde" ifade ederek iç ve dış ticareti teşvik etmiş (el-Müzzemmil: 73/20; Fâtır: 35/12; er-Rûm: 30/46) haccın hikmetleri arasına "menfaatlerini görmeyi ve elde etmeyi" de katmış, hacda ticaretin ihlâsa zarar vereceğinden korkanlara "Rabbınızdan lütuf ve refah istemenizde bir günah yoktur." (el-Bakara: 2/198) buyurmuş, "...ticaretin ve alış-verişin kendilerini, Allah'ı anmak, namazı kılmak ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı kişiler" diyerek örnek müslüman taciri ta'rif etmiştir. (en-Nûr 24/37)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "güvenilir, dürüst tüccar kıyamet gününde şehidlerle beraberdir." buyurarak84 hem iktisadî cihâd manâsına dikkatleri çekmiş, hem de madde içinde yüzen insanın nefis mücadelesine işâret buyurmuştur.
Hz. Ebû Bekir, Abdurrahman b. Avf gibi cennetlik sahâbîler ticâretle meşgul olmuş, ümmete önderlik etmişlerdir.
İslâmda ticaret teşvik edilmekle beraber başıboş bırakılmamış; ahlâkî, ictimâî sâhalarda zararlı olmaması için tedbirler alınmış, sınırlar getirilmiştir.
a) İçki, uyuşturucu madde, domuz, put, müstehcen eşya ve resimler gibi İslâmın kullanılmasını yasakladığı şeylerin ticâreti de haramdır.
b) Mübah olan şeylerin ticaretinin helâl olabilmesi için de yalan, aldatma, faiz hîle, ihtikâr, fâhiş kazanç gibi davranışlardan sakınmak şarttır. bunların açıklanmasını "muâmelât" bahsine bırakarak bir hadis zikredelim.
"Tacirler kıyamet günü facirler (günahkârlar) olarak diriltilirler; ancak Allah'tan korkan, iyilik ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna."8584. İbn Mâce, K. et-Ticârât, 1.
85. Tirmizî, K. el-Büyû', 4; İbn Mâce, K. el-Ticârât, 3.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: