HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


D- Fıkıh Kitaplarındaki Yeri:
Haram ve helâl olan şeyler bahsi akaid, fıkıh ahlâk kitaplarında dağılmış olmakla beraber mevzûlarının çoğu fıkıh kitaplarında ve özellikle "sayd (av), zebâih (hayvan kesimi, eti yenen ve yenmeyenler), eşribe (içilecekler), remiy ve sibak (atış ve yarış), libâs (giyecekler), kerâhiye" bölümlerinde yer almaktadır. Son bölüm (kerâhiye) doğrudan doğruya helâl-haram bölümüdür; ancak her müellif bu bahse aynı ismi vermemiştir.
İmam Muhamed, el-Cami'u's-Sağir isimli eserinde "kerahiye" başlığını kullanmış, Tahâvî, Merginânî gibi müellifler de bunu benimsemişlerdir. Yine İmam Muhammed, el-Asl (el-Mabsût) isimli eserinde "istihsan" başlığını kullanmış, "el-Kâfi, el-Mebsût (Serahsî'nin), el-Muhît, ez-Zahîra, el-Muğnî gibi eserler de bunu takib etmişlerdir. El-Kerhî, Muhtasar'ında "el-Hazr ve'l-ibâha" başlığını kullanmış, Kudûrî, Kadıhan gibi müellifler de bunu tercih etmişlerdir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: