HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


FER'Î AKİTLER (UKUD-İ MUNZAMME)
Fer'î mukaveleler (contrast accéssoires) dan birisi olan kefâlet İslâm Hukukunda daima bir lûtuf ve iyilik muâmelesi olarak kabul edilmiştir. Bir borçluya -haberi olmasa, hattâ çocuk, akıl hastası veya borçlu terike olsa dahi- kefîl olmak câizdir. Fakat bu durumda kefîlin borçluya, ödediğini almak için müracaat hakkı olmaz (Mec. 657).
Rehin önceleri beyyine (şâhid, delîl) yerine geçmek üzere alınırdı. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Eğer yolculukta bulunup da borç ilişkinizi (müdâyenenizi) yazdıracak kâtip bulamazsanız sizin için rehin almak vardır." (el-Bakara: 2/283) buyurulmuştur. Bu şekilde, aslında sırf îcab ve kabul ile (aldım-sattım ile) tamam olan ve karşılıklı rızaya dayanan (consensuel) bir akit, aynî mukaveleye (c. reel) çevrilmiş ve ona daha fazla bir kuvvet verilmiş olurdu. Gerçi rehin, alacağı ele geçirebilmek için akdolunursa da bu, râhine (rehin verene) büyük bir kolaylık sağlamamaktadır; çünkü müddetin sona ermesinde rehnin satılması ancak borçlunun rızasına veya hakimin hükmüne bağlıdır (Mec. 757). Rehni satmaya vekil bulunursa bu durumda da satış, vekîlin rızasına bağlıdır (Mec. 761).
Pey usûlü de vardır. Bu da rızaya bağlı akdi, aynî mukavele haline çevirir. Bununla beraber iki taraftan herbiri sözünden dönmek ve aralarındaki bağı çözmek selâhhiyetini haizdir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: