HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


ROMA HUKUKU ve İSLÂM HUKUKU
İslâm Hukukunun kaynakları, çok kısa bir zaman içinde gerçekleşen olağanüstü gelişmesinin sırrı6 araştırılırken gayr-i İslâmî tesirler ve bilhassa Roma Hukuku üzerinde durulmuş, bu mevzuda üç farklı görüş ortaya çıkmıştır:
1. Goldziher, Von Kremer, Sceldon Amos gibi müsteşriklere göre fıkıh Roma Hukukunun bir kopyasından ibarettir.
2. Vallino, Fitzgerald, G. H. Bousquet gibi müsteşrikler ile aynı görüşü benimseyen muâsır İslâm hukukçularının çoğuna göre7 İslâm Hukuku müstakil ve orijinal bir sistemdir. Doğumunu ve gelişmesini hiçbir yabancı sisteme borçlu değildir.
3. İranlı Ebu'l-Fedâil el-Curkadânî, Abduh Hasen ez-Zeyyât gibi bazı zevata göre ise bilâkis Roma Hukuku İspanya yoluyla İslâm Hukukundan istifade etmiştir.
Üçüncü iddiâ henüz yeteri kadar vesikalandırılamamıştır. İlmî hâdiseleri oldukça geriden takip edenlerin hâlâ tesiri altında kaldıkları birinci görüşün delilleri ile bunları reddeden vâkıa ve delilleri aşağıdaki satırlarda özetliyoruz:


6. M. Hamîdullah, c. H. Bousquet, c. A. Nallino, İslâm Fıkhı ve Roma Hukuku, İst. 1964, s. 23, 52.
7. Bunlar arasında M. Hamîdullah, M. Ebû-Zehra, Ömer Nasuhî Bilmen, Abdurrezzak es-Senhûrî, Şefik Şahhâte, M. Yusuf Mûsa ve M. Sellâm Medkûr'u sayabiliriz.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: