HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


İSLÂM DİNİ VE HUKUKU
İslâm dininden (şeriat) maksat, İslâm'ın insan cemiyetinde amaçladığı ıslâhâtı gerçekleştirmek için uygulanmasını talep ettiği emirler ve hükümler bütünüdür. Islah konusunda İslâm'ın birbirine bağlı, herbiri öncekinin meyvası ve sonrakinin kökü olan üç hedefi vardır:
1. Beşer aklını, hurafe ve taklid (uyduluk) esaretinden kurtarmak. Bu, bir tek Allah'a iman ile aklı delil, bürhan ve hür ameli düşünceye yöneltme yoluyla gerçekleşecektir. Bu sebeple İslâm dini bütün şekilleriyle putperestliğe karşı savaşmıştır; zira putperestlik aklın dejenere, basiretin de kör olması demektir.
2. Ferdin ruh ve ahlâkını ıslah etmek, onu hayır, iyilik ve vazife sahasına yöneltmek, arzu ve ihtiraslarının, akıl ve vazife duygusuna galip gelmesini önlemek. Bunu, Allah'a devamlı ibadet ile uhrevî sevap ve ceza inancı gerçekleştirecektir. Bunlar sayesinde fert daima yaratıcısını hatırlayacak, vazifelerini kusursuz olarak yerine getirebilmek için devamlı kendini kontrol edecektir.
3. Cemiyet hayatını; genel güvenliği, insanlar arasında adaleti ve makul hürriyetlerin korunmasını hakim kılacak şekilde ıslah etmek.
Bu son içtimaî hedefi gerçekleştirebilmek için İslâm medenî bir nizam getirmiştir. Bu öyle bir hukuk nizamıdır ki, bir devlet içinde içtimai bir hayatın kurulmasını, insanların birbiriyle alâkalarının ve idarî otorite ile ilişkilerinin düzenlenmesini, hususî ve ferdî haklar ile umumî ve içtimaî hakların korunması için gerekli olan bütün hukuk prensiplerini ihtiva etmektedir.
İslâm'ın bu üç hedefinden, İslâm dini (şeriat) tabirinin mana çerçevesi ile bunun üç temel üzerinde oturduğu açıkça ortaya çıkmaktadır: Fikrî inanç, ruhî ibadet, hukukî ve kazaî nizam; "İslâm hem din hem de devlettir" denilince kastedilen mana işte budur.
Bununla beraber sistem ile uygulamayı birbirinden ayırmak zarurîdir. Çünkü tarihte ve tatbikatta, bu üç noktanın kısmen yanlış anlaşıldığı veya yanlış uygulama yüzünden aslından uzak, bozulmuş şekillerin ortaya çıktığı olmuştur; bunları inkâr mümkün değildir.
"İslâm'da hukuk nizamı"ndan ibaret olan üçüncü nokta -işte sadece bu cihet- burada bahsimizin konusunu teşkil edecektir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: