HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Prof. Mustafa Ahmed ez-Zerka'nın Cevabı
Sunulan tebliğler etrafında cereyan eden münâkaşalar arasında, sigorta akdi ile ilgili tebliğime karşı ileri sürülen düşüncelere cevaptır:

1. Yeni Akitler Yapmanın Cevâzı:
Prof. Ebû- Zehra diyor ki: Zâhirîler ve diğerleri arasında, akitleşmenin cevâzı hakkındaki görüş ayrılığı, yeni akitler îcât etme husûsunda olmayıp, akdi yapanın ileri sürdüğü şartlara aittir. Zahirîler, şartın mübah olması için şer'î nas arıyorlar. Diğerleri, nas olsun olmasın mutlak mânâda delîl arıyorlar. Hanbelîler bunu, evlenme akdinde câiz görürken, İbn Teymiyye "mutlak olarak mübahtır" diyor...
Cevap: Hakkında nas bulunmadığı halde, İslâm hukukunun ölçülerine uygun olan akdî şartlaşmanın câiz olup olmadığı üzerindeki ihtilâf, hakkında nas bulunmayan yeni akitlerin cevâzındaki ihtilâfın ta kendisidir. Bu da "mübah olması esastır" kaidesi ile bu mevzûdaki ihtilâfa dâhildir. Çünkü şart, içinde bulunduğu akdin bir parçasıdır. Hakkında nas bulunmayan yeni şartların câiz olması veya olmaması bakımından söylenen söz, verilen hüküm, nassa dayanmayan yeni akitler için de aynen geçerlidir. Pek muhterem hocamız Ebû- Zehra da bunu kitaplarında kabûl ve izah etmiştir. Bu üzerinde yeniden durulacak bir mesele değildir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: