HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Karşı Görüş ve Münâkaşalar

İslâm Hukuku Haftası'nda bu tebliğimi sunduktan ve sigorta mezvûunda diğer tebliğler de okunduktan sonraki gün, bu mevzû etrafında açılacak münâkaşaya tahsis edildi. Münâkaşaya katılanlar arasında sigorta akdini İslâm hukuku ölçülerine göre câiz gören tezi teyid eden üyeler olduğu gibi, buna aykırı görüşü savunanlar da vardı. Her iki grup da görüşlerini ve delîllerini ortaya koydular.
Sigorta akdinin cevâzı mevzûunda karşı görüşün bayrağını çeken Prof. M. Ebû-Zehra oldu. Destekleyenler ile karşı olanlar arasında cereyân eden şîfâhî münâkaşalardan sonra ben söz aldım ve bütün şüphelerini, delîllerini cevaplandırdım. Bunlar bütünüyle aynen zaptedildi ve mezkûr tebliğleri, münâkaşaları muhtevî olmak üzere çıkacak olan kitapta neşre hazırlanması için ilgili komisyona teslim edildi.
Fakat Prof. M. Ebû Zehra benim cevaplarımı ve karşı görüşlerimi okuduktan sonra, kendi münâkaşa ve görüşlerini, benim cevaplarıma karşı yeni cevaplar da ekleyerek neşretti (Hadâratü-l-İslâm, sene: 2, sayı: 5). Bu sebepledir ki; okuyucu Prof. Ebû-Zehra'nın şimdi neşredeceğimiz yazısında, tebliğimizde geçmeyen bazı noktalara ve sözlere temas edildiğini görecektir; aslında bunlar, tebliğimde değil, münâkaşa esnasında verdiğim cevaplarda geçmiştir.
Şimdi okuyuculara Prof. M. Ebû-Zehra'nın cevabî yazısını, aslı ve sonradan yaptığı ilâveleri ile beraber mezkûr dergiden naklederek sunuyoruz. Bundan sonra da kongre merkezinde muhâfaza edilen zabıtlardan aynen alarak benim münâkaşa celsesinde verdiğim cevapları neşredecek, bunlara-Üstâdın yeni cevapları için- yeni bir ilâvede bulunmayacağım; çünkü polemiğin sonu yoktur. İlim ehli okuyucuların zekâsı; delîlleri inceledikten sonra hepimizin hedefi olan "doğruya en yakın olanı" anlamaya yeterlidir. Allah hepimizi doğruya iletsin, gerek destekleyen ve gerekse karşı görüşte olanları, hakikati bulmak, hakkı tesbit etmek yolunda sarfettikleri gayret ve iyi niyetleri dolayısıyle mükâfatlandırsın; çünkü hepsinin hedefî, dünyayı dolduran ve İslâmî çevreleri meşgûl eden bu önemli mesele vâsıtasıyla; büyük ve ebedî İslam Hukuku'na hizmettir.

M. A. ez- Zerka


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: