HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Hülâsa:
Yukarıda geçenleri özetleyecek olursak:
İslâm ülkelerinin içinde bulundukları şartlar karşısında arz ettiğimiz modelin müsbet rolü apaçık ortaya çıkıyor. Bilhâssa sermâye oluşturmanın önüne çıkan güçlük ve tıkanıklıkları yenmek için onun yapabileceği çeşitli katkılar anlaşıldıktan sonra, bu husûs daha da açıklık kazanıyor.
a) Arz yönünde: Tasarruf eğitimi sâyesinde, kısa ve uzun vâdeli finansman ihtiyaçlarına cevap verecek imkânlar doğuyor. Ayrıca model, gelir artışının üretime faydası olmayacak bir şekilde sarfını önleyici tedbirler alıyor.
b) Taleb yönünde: Yatırım sandığı, borç verme ve kredi eğitimi faâliyetleri yanında çeşitli üretim ve yatırım sâhaları gerçekleştiriyor. Ayrıca banka, müteşebbislerin bulunmadığı hallerde - iktisâdî faâliyetin başlangıcında tereddüt geçirilirken- üretim ve yatırım sâhaları için rehber rolü oynuyor.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: