HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Tasarruf ve Mevdûât:
Mevdûât şu üç hesaptan birisine yatırabiliyor;
1. Tasarruf hesabı: Bu hesaba en az beş Mısır kuruşu yatırılabilir, istendiği zaman para çekilir ve bu hesapta da fâiz ödenmez.
2. Yatırım hesabı: Burada en az hesap bir Mısır cüneyhi 3 ile açılır; vâde bir yıllıktır, hesap açtıranlar, yatırdıkları paranın miktar ve müddetine göre bankanın yatırım gelirlerine ortaktırlar.
3. Sosyal hizmetler sandığı: Bu sandığın hâsılâtı, fertlerin kendi istekleriyle yaptıkları teberrûlardan meydana gelir. Bu hâsılât, mûdîlerin başlarına gelecek bir kazâ veya felâkete karşı sigorta yerine geçer ve bunun için kullanılır.
Tasarruf hesaplarında asgarî mevdûâtı en küçük seviyede tutmaktan bankaların maksadı, hür ve muntazam tasarrufa alışması için geniş halk tabanına, banka ile muâmele yapmak fırsatını bahsetmektir. Banka mûdîye yatırdığı para için tam bir emniyet vermeye ve istediği zaman onu çekmeyi iyice kolaylaştırmaya dikkat etmiştir.
Sosyal hizmetler sandığının da kendisine göre hedefleri vardır:
a) Zekâtlarını vermek sûretiyle dînî farzı yerine getirmek isteyenlere kolaylık sağlamak.
b) Tam yerine vermek sûretiyle hayır yapmak isteyenlere yardımca olmak.
c) Bir felâket veya kazâya uğrayan tasarruf sahiplerine yardım etmek.
d) Zekât hâsılâtını dînen ehil olanlara dağıtmak.
Üretim ve yatırım hesabı ise paralarını değerlendirmek, arttırmak ve kazanmak için helâl, sağlam bir yol arayanlar içindir.
Bankanın kredi açmaktan maksadı bölgenin ticârî, sınai ve ziraî üretimini arttırmaktır.
Bankanın kredi verme konusunda bağlı bulunduğu bir prensip de bölgeden toplanan tasarrufları başka yerde değil, aynı bölgede değerlendirmektir.


3. 1976 senesi itibariyle resmî değeri yaklaşık olarak 40 TL. na eşittir.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: