HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Üçüncü Gruptan:
Danimarka Uluslararası İslâm Bankası:
12/10/1978 yılında Lüksemburg'da, öncelikle İslâm Bankaları için acenta fonksiyonunu yerine getirmek, ikinci olarak da Batı'da bulunan müslümanlara hizmet vermek üzere ilk İslâm Bankası kuruldu. Bankanın bir şirket statüsünde fiilen açılması 18/4/1983 tarihinde, gerçekleşti. Daha önce ve bu esnada birçok Avrupa ülkesine İslâm bankaları kurmak üzere başvurulmuş, birçoğunun engeller çıkarması karşısında Danimarka'nın meseleye olumlu yaklaşması sonucu, ilk faâliyet burada başlatılmıştır. Kuruluş ile faâliyet arasında geçen yıllar içinde, iki tarafın ilgilileri çeşitli toplantılar yapmışlar, Danimarka yetkililerinin İslâm Bankaları için istisnâî hükümler getiremeyeceklerini kesin olarak beyân etmeleri karşısında, hem Danimarka kanunlarına, hem de İslâm kanunlarına aykırı düşmeyecek bir banka faâliyetinin çerçevesini oluşturmaya çalışmışlardır. Üzerinde anlaşma sağlanan ilk husûs; banka ile mûdîler arasındaki ilişki olmuştur. Bu anlaşmanın esası, mûdîlerin mevdûâtları karşılığında fâiz almama haklarının bulunması, keza banka (şirket) ortaklarının da mûdîleri kârlarına ortak kılma haklarıdır. Bu temelden hareketle hem İslâm'a hem de mahallî mevzûata uygun, yirmi kadar faâliyet ve işlem şekli tesbit edilmiş, tedricen uygulanmaya konmuştur.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: