HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


5.Birleşik Arap Emirlikleri:
İslâm bankaları, mâlî kurumları ve yatırım şirketleri ile ilgili kanun 15 /12/1985 yılında çıktı, şu husûsları düzenliyordu;
a) İzin, denetleme ve teftiş.
b) Serbest bırakılan faâliyetler.
c) Şer'î (dînî- hukukî) denetleme ve sayıştayın denetlemesi.
Bu üç husûsun muhtevâsını biraz açmak gerekirse:
a) Sözü geçen kurumlardan maksat, kuruluş ve işleyişinde İslâm Dînînin ilgili hükümlerine bağlı kalan, faâliyetini şerîat esaslarına göre yürüten kurumlardır. Bu kurumlar, özel maddeleri ve hükümleri dışında, ülke kanunlarına, örf ve âdetine tâbi anonim şirketler olarak kurulmuştur.
b) Bu kurumlar, İslâm Dîni hükümlerine ters düşmeyen bütün banka işlem ve hizmetlerini, tek başına veya başka kurumlarla ortak olarak her nevi yatırım, ticaret ve hizmeti îfâ edebilmekte, diğer bankalar ve mâlî kurumlara nisbetle bazı istisnâî hükümler altında çalışmaktadır.
c) Yapılan iş, işlem ve hizmetlerin İslâm'a uygunluğunu denetlemek, kurumlarca istenen mutâlâaları vermek üzere dîn, hukuk ve bankacılık sâhalarında uzmanlaşmış kişilerden teşkil edilen bir heyet, denetleme vazifesini yerine getirmekte ve heyetin mutâlâası bağlayıcı olmaktadır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: