HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


5. Ürdün Yatırım ve Finans İslâm Bankası:
1978 tarih ve 13 sayılı kanun ile kurulan bu banka; özel kanunu çerçevesinde fâizsiz olarak çalışacak, kanunlarda yer almayan husûslarda, şirketler kanunu ile bunun tâdillerine tâbi olacaktır (md. 3-5) Diğer maddelere göre bankaya tanınan özellikler ve muâfiyetler şöyledir:
a) Fâizsiz banka sistemi ile çelişmeyen bütün banka işlemlerini yapar. Bu konularda genellikle bankaların tâbi olduğu mevzûata uyar.
b) İdare meclisinin uygun göreceği şekilde, %20 civarında olmak üzere net kazançtan ihtiyat payı kesilir.
c) Bankanın ve senet taşıyanların kazançları vergiye tâbidir. Gelirlerin yıllık olarak % 8'i vergiden muâftır.
d) Bu kanunun yürürlüğü için gerekli düzenlemeyi, idare meclisinin tensibini alarak bakanlar kurulu yapar.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: