HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


B- İlk Kurulan Bankaların Tâbi Olduğu Mevzûât ve muâfiyetler:
Bu bakımdan bankaları üç gruba ayırmak gerekecektir:
Birinci grup: Ülkede yürürlükte bulunan kanunlardan kısmen veya tamamen, açık veya kapalı bir şekilde istisnalar yapılarak ve muâfiyetler getirilerek kurulan bankalar: Sûdân, Küveyt, Bahreyn ve Ürdün bankaları böyledir.
İkinci grup: Ülkenin bankalar kanunu, Pakistan ve İran'da olduğu gibi İslâmî olsun, Türkiye'de olduğu gibi gayr-i İslâmî olsun, İslâm bankalarının bütün faâliyetlerini içine alan özel kanunla kurulmuş bankalar. Pakistan ve İran'daki bankalar birincisine, Türkiye, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bankalar da ikincisine örnektir.
Üçüncü grup: Ne özel kanunu bulunan, ne de mevcut kanunlardan istisna ve muâfiyetler elde etmiş bankalar; Danimarka ve İngiltere'deki bankalar da bu üçüncü grubun örnekleridir.
Bu bankaların kuruluş ve özelliklerini şöylece özetlemek mümkündür:

Birinci gruptan:
1. Dubayi İslâm Bankası:
Emirliğin 12/3/1975 tarihli emirnâmesi ile kurulan Dubai İslâm Bankası-kuruluş emirnâmesine göre- şu esaslara dayanmaktadır:
a) Bankaya ortak olmak için Dubai vatandaşı olmak şart değildir.
b) Ülke dahilinde ve haricinde şube ve acenta kurmak serbesttir.
c) Bankanın net kârından en az %10 kanunî ihtiyat payı kesilir ve bu meblâğ, şirketin açıklanmış sermâyesine eşit oluncaya kadar kesmeye devam edilir.
d) Banka, ülkede yürürlükte bulunan kanunlara ve diğer mevzûâta tâbidir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: