HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Çevirenin Önsözü
Günümüzde iktisadî rekâbet ve ekonomik savaş, beşer hayatına yön veren, silâhlı çatışmalara dahi temel teşkil eden âmiller arasına girmiştir. Geri kalmış, kalkınmış, kalkınmakta olan vasıfları daha ziyade iktisadî durum ve seviyeye bağlanmakta; buna göre devletler, zayıf veya güçlü, geri veya ileri sayılmaktadır. İktisaden zayıf ve buna bağlı olarak teknik sahada geri kalmışlık içinde yaşamanın, maddî ve manevî değerleri korumanın mümkün olmadığını gören İslâm ülkeleri de kalkınmanın yollarına düşmüş, bunun için çeşitli formüller ve modeller aramış ve denemiştir.
Elinizdeki ciltte sunduğumuz iki kitaptan birisi, işte bu neviden bir model denemesidir. Prof. En- Neccâr Mısır'ın bir bölgesinde deneme mâhiyetinde fâizsiz bankalar kurmuş, aldığı neticeleri değerlendirmiş ve bunların aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olabileceği kanâatine varmış; bu kanâatini ve denemenin çeşitli safhalarını bize beş konferansta anlatmıştır.
Asrımızın mârûf İslâm âlimlerinden Prof. Dr. M. Ahmet ez-Zerka, Mısır'da tertiplenen İslâm Hukuku haftasında, günümüzün meselelerinden birisi olan sigortayı teblîğine mevzû edinmiş, aynı mevzûdaki diğer tebliğ ve münâkâşalar ile beraber bunu neşretmiştir. Cildin ikinci kitabını da işte bu eser teşkil etmektedir.
Her iki müellif, kitaplarının önsözlerinde, konferanslarla alâkalı yeterince bilgi verdikleri için, biz bu kısa takdim ile iktifâ ediyor -mezkûr kitaplarda yer almayan- aynı mevzûlardaki bazı önemli görüş ve fikirlere de burada yer vermek istiyoruz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: